* Lĩnh vực phát triển TCKNXH

- Rèn kỹ năng chào hỏi lễ phép cho trẻ ( Mục tiêu 31)

+ Dạy trẻ cách chào hỏi người lớn!

- Khi gặp cô giáo, ba mẹ các con chào như thế nào?
- Cô làm mẫu: Con chào cô ạ!
                       Con chào ba  ạ!
                       Con chào mẹ ạ!

                       Con chào ông ạ!                       

   Con chào bà ạ!

- Kết hợp khoanh tay trước ngực, đầu hơi cúi, miệng cười tươi, giọng nói phải to, rõ ràng

+ Dạy trẻ cách chào hỏi bạn bè !

- Cô làm mẫu: Nhìn thẳng vào bạn và vui tươi đưa tay ngang tầm mắt vẫy chào “Mình chào bạn”