* Lĩnh vực phát triển TCKNXH:

Bể cát đáng yêu (MT 29)

- Chúng mình xem cô đã chuẩn bị gì đây?

- Chúng mình đếm xem có bao nhiêu bồn cát nào?

- Ngoài bồn cát ra còn có gì nữa đây?

(Đồ chơi chơi với cát)

- Để chơi với cát được an toàn chúng mình chơi như thế nào?

- Khi chơi với cát các con chơi đoàn kết, tránh để cát rơi vào mắt, khi nghe tiếng trống lắc các con tập trung lại bên cô nhé.

- Cô cho trẻ trải nghiệm và chơi với cát (Cho trẻ chơi ở 3 bồn cát, cho các nhóm giao lưu trải nghiệm)

+ Trò chơi đúc cát vào chai, và chơi được trò chơi xay cát đấy…

+ In được hình ngôi nhà, các con vật, bàn tay, bàn chân trên cát, in bằng các khuôn nhựa cô đã chuẩn bị)