2. THXQ: Quá trình lớn lên của cây từ hạt  ( Mục tiêu 33)

* Lĩnh vực phát triển TCKNXH Bé chăm sóc cây ( Mục tiêu 17,33)

Cho trẻ chơi trò chơi: Gieo hạt. Hôm nay cô Thùy sẽ đưa các con đến khu thiên nhiên của lớp mình và chúng mình cùng chăm sóc cây xanh của lớp mình nhé!

- Các con đang đứng ở đâu?

- Các con thấy khu thiên nhiên lớp mình có những gì?

- Để cho vườn cây luôn tươi tốt các con phải làm gì?

- Bây giờ chúng mình cùng chú ý quan sát xem cô Mận sẽ chăm sóc cây xanh như thế nào nhé!

+ Cô hường dẫn trẻ lau lá

+ Cô hướng dẫn trẻ lau chậu

+ Cô hướng dẫn trẻ tỉa lá vàng

+ Cô hướng dẫn trẻ tưới nước

Khi tưới nước các con phải tưới vừa đủ ẩm, không tưới nhiều cũng không tưới ít

- Vừa rồi chúng mình đã được quan sát cô chăm sóc vườn cây rồi. Các con có muốn được chăm sóc vườn cây cùng cô không?

Trẻ thực hành chăm sóc cây xanh

- Cô cho trẻ tự nhận nhiệm vụ

+ Lau lá cây

+ Lau chậu

+ Tỉa lá vàng

+ Tưới nước

- Khi trẻ thực hiện cô quan sát, giúp đỡ và trò chuyện cùng trẻ

+ Con đang làm gì?

+ Con chăm sóc cây để làm gi?

+ Con sẽ làm gì để bảo vệ cây xanh?

- Khi trẻ thực hiện xong cô cho trẻ cất dọn dụng cụ .

* Giáo dục: Cây xanh rất có ích làm cho môi trường của chúng ta luôn xanh, sạch, đẹp, cho bóng mát. Vì vậy chúng mình phải làm gì để bảo vệ cây xanh?