* Lĩnh vực phát triển TCKNXH

 Rèn kỹ năng biết nói xin lỗi, cám ơn cho trẻ ( Mục tiêu 25, 31)

Dạy trẻ nói lời cảm ơn:
- Hôm nay, các bạn nam trong lớp đã dành tặng cho cô một món quà. Một bạn lên trao quà cho cô, cô nhận quà bằng 2 tay và nói: Cô cảm ơn các con!
+ Các bạn vừa làm gì? Khi nhận quà cô đã nói như thế nào?
- Các con ạ! Khi được ai cho quà, kẹo bánh hay bất kì một thứ gì chúng ta phải biết nói lời cảm ơn để thể hiện sự biết ơn đối với người đó. Không chi trẻ con mà người lớn cũng cần nói lời cảm ơn như thế.
- Bây giờ các con cùng nhìn lên màn hình xem các bạn nhận quà như thế đúng hay sai.
- Cho trẻ xem 2 hình ảnh: một bạn đưa 1 tay ra nhận quà và 1 bạn khác đưa 2 tay ra nhận quà và cùng trò chuyện về nội dung của hình ảnh.Cô hỏi:
+ Ai có nhận xét gì về cách nhận quà của bạn? Bạn nhận quà như thế nào? (Dùng 2 tay nhận quà) Bạn làm như thế đúng hay sai? Vì sao?
- Trong tháng này có sinh nhật của 2 bạn: Trang, Vy cô sẽ tặng cho mỗi bạn 1 món quà.
- Cô phát quà cho 2 bạn, cho cả lớp nhận xét cách nhận quà của 2 bạn đó.
- Cô nhận xét, sửa sai cho trẻ.
- Cô chia lớp thành 2 tổ để tặng quà cho nhau.
- Cho cá nhân trẻ nhận xét cách nhận quà của nhau.
Dạy trẻ cách nói lời xin lỗi.
- Cô cho trẻ quan sát 1 số hình ảnh về các việc làm của các bạn.
Hình ảnh 1: Các bạn đang chơi với đồ chơi một bạn lại dẫm lên đồ chơi của bạn.
Hình ảnh 2: Khi xếp hàng, bạn phía sau xô bạn đứng trước bị ngã.
Hình ảnh 3: Một bạn đang xé bức tranh của cô.

- Cho trẻ nhận xét các hình ảnh đó.
- Các con ạ! Xin lỗi có nghĩa là chúng mình đã nhận ra điều làm chưa đúng đối với bạn bè và người lớn. Những điều mà đáng lẽ không nên làm mà các con vẫn làm các con phải biết xin lỗi.
- Ở trong lớp, nhiều bạn con trêu chọc, tranh đồ chơi, ném đồ chơi vào người bạn nhưng chưa biết nói lời xin lỗi với các bạn. Hôm nay chúng mình sẽ cùng tập nói lời xin lỗi với bạn bè.
- Cô mời 2 nhóm bạn nam và nữ lên thực hành nói lời xin lỗi với nhau.
- Cho trẻ nhận xét nhóm bạn.
- Cả lớp cùng nói lời xin lỗi. Cô nhận xét.
- Vậy khi ở nhà, các con sẽ nói lời xin lỗi bố mẹ như thế nào?
- Cả lớp cùng thực hành nói lời xin lỗi với ông bà, bố mẹ.
- Hôm nay các con đã học được cách nói lời cảm ơn, lời xin lỗi với bạn bè và với người lớn. Ở trường cũng như ở nhà, nếu các con biết nói những cảm ơn, xin lỗi đúng lúc thì sẽ trở thành những đứa con ngoan.