* Lĩnh vực phát triển TCKNXH

- Nhận biết cảm xúc vui-buồn ( Mục tiêu 15, 28)

Khuôn mặt vui

- Cho trẻ xem hình ảnh khuôn mặt vui (Miệng cười tươi, mắt sáng híp lại, khuôn mặt rạng rỡ…)

- Cho trẻ xem các hoạt động khiến trẻ vui (Chơi cùng bạn, được cô giáo yêu mến, được bố mẹ chơi cùng, được cho quà…)

- Khi vui thì có bạn cười to, có bạn lại cười mỉm.

Khuôn mặt buồn

- Theo các bạn thì khi nào chúng mình cảm thấy buồn nhỉ?

- Cho trẻ xem hình ảnh (bị mẹ phê bình, các bạn không cho chơi cùng, ở nhà một mình…)

- Khuôn mặt khi buồn có đặc điểm như thế nào?

(Mắt nhìn xuống, miệng mếu, khuôn mặt trông nặng nề…)

- Cô cho trẻ thể hiện khuôn mặt buồn