* Lĩnh vực PTTC:

1. Đề tài: Chuyền bắt bóng 2 bên theo hàng dọc (MT9)

+ Khởi động:

Cho trẻ đi vòng tròn, mở nhạc không lời kết hợp các kiểu đi, đi thường, hai tay giơ cao đi bằng mũi chân, đi thường, hai tay chống hông đi bằng gót chân, đi thường, chạy nhanh, chạy chậm, trở về 3 hàng dọc, chuyển thành 3 hàng ngang, dãn hàng đều nhau để tập bài tập phát triển chung

+ Trọng động

Bài tập phát triển chung: Tập kết hợp với bài hát “Chú ếch con”                                                           

- Tay vai: 2 tay đưa trước lên cao    (6/4)

- Bụng lườn: Đứng quay người sang 2  bên  (4/4)

- Chân: Đứng lên ngồi xuống liên tục (4/4)

- Bật: Bật tại chỗ. (4/4)

Vận động cơ bản:

+ TTCB: đứng tự nhiên 2 tay cầm bóng khi có hiệu lệnh thì cầm bóng chuyền sang ngang, bạn đứng sau bắt bóng bằng 2 tay và chuyền tiếp cho bạn phía sau, bạn nào chuyền bóng xong thì bạn đó đứng quay người lại phía sau, cứ như vậy cho đế cúi hàng.

+ Trò chơi vận động: "Bước qua vật cản". 

Cô chia lớp thành 2 đội chơi

- Chuẩn bị: 1 dãy ghế xếp đâu nhau thành hàng dọc.

- Cách chơi: Cô chia lớp ra thành 2 tổ thi đua với nhau, khi có hiệu lệnh bắt đầu (mở nhạc) thì 2 thành viên đầu tiên của hai đội bước lần lượt qua các vật cản từ thấp đến cao mang quà về cho đội mình về cuối hàng đứng, cứ như thế đến hết hàng. Kết thúc bài hát đội nào chuyển về nhiều quà sẽ thắng cuộc.
- Luật chơi: mỗi lần chỉ được chuyển 1quả bóng.

+ Hồi tĩnh     

- Cô cho trẻ đi vòng tròn hít thở nhẹ nhàng