* Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ

- Âm  nhạc : Cháu vẽ ông mặt trời ( Mục tiêu 35, 36)

Cháu vẽ ông mặt trời
Miệng ông cười thật tươi
Như miệng cười cô giáo
Dạy cháu hát, dậy cháu chơi
Cháu vẽ ông mặt trời
Chùm mây ở cạnh ông
Như ở cạnh cô giáo
Là mái tóc
Của bé thơ.

Tác giả: Tân Huyền

 

-  Âm nhạc: Cô và mẹ

Lúc ở nhà mẹ cũng là cô giáo
Khi đến trường cô giáo như mẹ hiền
Cô và mẹ là hai cô giáo
Mẹ và cô ấy hai mẹ hiền!

Tác giả Phạm Tuyên

 

- Tạo hình con đường đến trường Hoa Mai ( Mục tiêu 37, 38)

+ Hướng dẫn trẻ tạo con đường đến trường bằng một số nguyên vật cô đã chuẩn bị: đất nặn, bút màu, màu nước, giấy thủ công cô cắt sẵn

- Đất nặn:  nhào dất cho mềm rồi dùng kỹ năng lăn dài viên đất thành 2 dài sau đó để lên bảng dùng kỹ năng ấn bẹt tsoj thành con đường

- Màu nước: cho trẻ dùng tăm bông chấm màu nước rồi chấm lên giấy theo dãy dài tạo thành con đường

- Giấy thủ công: hướng dẫn trẻ bôi hồ lên mặt giấy cô đã chuẩn bị rồi  án lên lấy A4

- Bút màu: cho trẻ vẽ con đường bằng 2 nét ngang kéo dài