* Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ (MT 35, 36)

 Âm nhạc: Con chuồn chuồn

Con Chuồn Chuồn bay trong nắng sớm

Con Chuồn Chuồn bay khắp sân trường

Rồi từng đàn đua nhau bay tới

Lướt trong gió như đám tàu bay

  Âm nhạc: Thật là hay

Nghe véo von trong vòm cây, họa mi với chim oanh.

Hai chú chim cao giọng hót, hót líu lo vang lừng.

Vui rất vui bay từ xa chim khuyên tới hót theo

Li lí li, lí lì li.

Thật là hay hay hay!

- Tạo hình: Bé tạo hình con cá (MT 37, 38)

+ Hướng dẫn trẻ tạo con cá bằng một số nguyên vật cô đã chuẩn bị: đất nặn, bút màu, nắp chai, lá cây, giấy màu màu nước, …

- Tạo con cá bằng đất nặn: dùng kỹ năng xoay tròn, lăn dài, ấn bẹt, tạo thành mình con cá, sau đó có thể lấy bút màu vẽ thêm vây, đuôi…hoặc dùng đất nặn làm các bộ phận mắt, vât, đuôi..

- Tạo con cá bằngnắp chai: cho trẻ bôi keo sữa dán nắp chai lên giấy tạo thành mình con các, sau đó hướng dẫn trẻ làm các bộ phận còn lại của con các bằng đất nặn.

- Tạo con cá bằng giấy thủ công: cô cắt sẵn mình con cá bằng những hình học, cho trẻ bôi hồ lên sau đó dùng bút mãu vẽ các chi tiết còn lại

- Tương tự với các nguyên vật liệu khác cô hướng dẫn trẻ thưc hiện.