- Toán: Xếp tương ứng 1:1 (MT18)

 - Toán: Đếm đến 2 (tiết 1) (MT18)

- THXQ: Tìm hiểu đồ dùng đồ chơi của lớp ( Mục tiêu 16)

+ Nội dung giảng dạy: (Đồ dùng đồ chơi trong lớp: bàn, ghế, lắp ghép, búp bê, vòng, vở, sáp màu, đất nặn....)

Cô đọc cho trẻ nghe bài thơ: “ Bàn ghế ”

Bàn ghế ta ngồi        Kê dọn hẳn hoi

Chớ bôi bẩn lên       Đừng kéo đừng lôi

Giữ gìn cẩn thận      Kẻo mà nó gãy.

- Bài thơ nói về điều gì?

- Các con hãy quan sát xem bàn ghế của lớp mình như thế nào? Để làm gì? Làm bằng nguyên liệu gì?

- Ngoài bàn, ghế ra thì lớp mình còn những đồ dùng gì khác nữa?

- Cô có 1 chiếc hộp kỳ diệu các con hãy đoán xem trong hộp quà là gì?

- Mời 1 trẻ lên bóc hộp quà. Tặng mỗi trẻ 1 đồ dùng hoặc 1 đồ chơi.

- Bạn nào có đồ chơi là búp bê? Búp bê dùng để làm gì? Đồ chơi này chơi ở góc nào? Khi chơi các con phải chơi như thế nào?

- “Lắng nghe, lắng nghe” Ai có đồ chơi là lắp ghép?

- Đồ chơi lắp ghép được làm bằng nguyên liệu gì? Lắp ghép có ở góc nào của lớp mình?

- Ai có nhận xét gì về búp bê và lắp ghép

- Ai có đồ dùng học tập?

+ Con có đồ dùng gì?

+ Con có nhận xét gì về đồ dùng đó?

+ Đồ dùng đó được làm bằng gì? Dùng để làm gì?

 Ngoài những đồ dùng, đồ chơi đó ra trong lớp còn có đồ dùng đồ chơi gì khác?

- Mỗi khi chơi hoặc khi sử dụng phải như thế nào?

+ Nội dung giáo dục: Giáo dục trẻ biết chơi xong cất gọn gàng đồ chơi đúng nơi qui định. Khi chơi không tranh giành đồ chơi với bạn.

Trò chơi:

. Thi xem ai nhanh: Cô nói tên đồ chơi nào, trẻ giơ lên nói nhanh tên đồ chơi đó hoặc cô tả hình dạng, công dụng trẻ nói tên.

. Về đúng vị trí:

- Hãy cầm đồ chơi và đặt đúng góc.