* Lĩnh vực PT nhận thức:

- Toán: Nhận biết hình vuông, hình chữ nhật (MT 20)

 - Toán: Số 4 (MT18)

1. THXQ : Vòng đời của bướm (MT17)

* Nội dung giảng dạy:

Cô giới thiệu cho trẻ về con bướm và vòng đời phát triển của bướm.
- Cô cho trẻ quan sát con bướm trên mà hình
- Con biết gì về con bướm?
- Có bạn nào thấy hoặc nghe ai kể con bướm ra đời như thế nào không?
- Con sâu nở từ trứng bướm ăn gì để lớn lên?

- Khi thành kén nhộng thì chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đó?
- Cho trẻ xem tranh vòng đời phát triển của bướm và giải thích ngắn gọn hình ảnh trong tranh. Cho trẻ truyền tay nhau xem tranh.

Cô khái quát: Bướm mẹ đẻ trứng trên lá cây, trứng sẽ lớn lên và nở thành sâu con; khi sâu già sẽ nằm trong tổ kén nhộng; khi tổ kén khô và nứt vỏ thì một chú bướm con chui ra và hóa thành con bướm với đầy đủ chân và cánh.

* Trò chơi:  “Em đi chơi trên phố”

- Trò chơi: Ai Nhanh tay

Cho trẻ lên click chuột sắp xếp vòng đời phát triển của bướm

- Trò chơi "Ai nhanh chân"
Cô cho 2 nhóm thi nhau bật qua con suối lên lấy tranh xếp theo thứ tự về vòng đời phát triển của bướm.

Giáo dục trẻ: có thái độ đúng đắn đối với côn trùng và cảnh vật xung quanh