* Lĩnh vực PT nhận thức:

- Toán: Nhận biết 1 và nhiều. ( Mục tiêu 18)

- Toán: So sánh độ lớn 2 đối tượng ( Mục tiêu 19)

- THXQ: Nhận biết một số đồ dùng trong gia đình( Mục tiêu 16, 25)

+ Nội dung giảng dạy:

Thảo luận nhóm: cho trẻ ngồi thành 3 nhóm để quan sát: Mỗi nhóm có một loại đồ dùng trong gia đình.(ca, chén, phích, muỗng, dĩa,...)

- Sau 2 phút thảo luận cho trẻ nhận xét về đồ dùng của nhóm. Cho các nhóm bổ sung nhận xét qua lại

* Quan sát cái chén:
Cô chốt  lại: Cái chén này được làm bằng sứ đấy các con ạ. Ngoài ra, còn có những cái chén được làm bằng thủy tinh, nhựa... đó là những đồ dùng để đựng cơm ăn. Cái chén là đồ rất dễ vỡ nên khi dùng các con phải giữ cẩn thận.

* Quan sát cái đĩa:
Cô chốt lại: Các con ạ, đĩa là một đồ dùng để đựng thức ăn, đựng rau. Cái đĩa cũng rất dễ vỡ. Do đó, phải dùng nhẹ nhàng và khi dùng xong phải cất vào nơi quy định.

* Quan sát cái phích:
Cô chốt lại: cái phích nước cũng là 1 dồ dùng gia đình, dùng để đựng nước sôi để uống. Phích dễ vỡ thì sẽ rất nguy hiểm. Do đó, khi sử dụng cũng phải thật nhẹ nhàng, cẩn thận.

 + Nội dung giáo dục: Giáo dục trẻ biết giữ gìn và bảo quản đồ dùng sạch sẽ, gọn gàng.

Trò chơi:

* Trò chơi 1: Thi xem ai nhanh (cô bật nhạc nhỏ trong khi chơi).
Cách chơi: Cô sẽ nói đặc điểm, công dụng của đồ dùng, bạn nào có đồ dùng loại đó thì giơ lên cho các bạn xem và kiểm tra.
Cô tổ chức cho trẻ chơi và nhận xét.

* Trò chơi 2: Cất đồ dùng về nhà
Cho trẻ lấy 1 đồ dùng mà trẻ thích, vừa đi vừa hát bài "Càng lớn càng ngoan"
Khi có hiệu lệnh, trẻ có đồ dùng để ăn về nhà có kí hiệu đồ dùng để ăn, trẻ có đồ dùng để uống về nhà có kí hiệu đồ dùng để uống.
Cho trẻ chơi 1-2 lần (chơi lần 2 đổi đồ dùng cho nhau)