* Lĩnh vực PT nhận thức:

- Toán: Nhận biết phía trên- phía dưới, phía trước-phía sau của bản thân. ( Mục tiêu 21)

 - Toán: Nhận biết hình vuông hình tròn( Mục tiêu 20)

- THXQ: Khám phá một số bộ phận trên cơ thể bé ( Mục tiêu 15)

+ Nội dung giảng dạy:

Thảo luận nhóm: cho trẻ ngồi thành 3 nhóm để xem tranh: Mỗi nhóm có hình mắt, mũi, tai

- Sau 2 phút thảo luận cho trẻ nhận xét về bức tranh của nhóm mình

+ Các nhóm giới thiệu xong bức tranh của nhóm mình rồi cô khái quát lại để trẻ hiểu

- Cô cho trẻ xem tranh em bé

- Có những bộ phận nào trên đầu em bé?

+ Bộ phận nào giúp chúng ta nhìn được? Có mấy mắt? mắt có đặc điểm gì?

+ Muốn cho đôi mắt luôn sáng, đẹp thì phải làm gì?

+ Bảo vệ như thế nào? Mắt gọi là giác quan gì?

- Cô cho trẻ ngửi mùi dầu thơm và hỏi trẻ xem thấy có gì khác lạ! Cái gì giúp ta ngửi thấy mùi thơm? Thế mũi để làm gì

+ Mũi gọi là giác quan gì? Thế phải làm gì để bảo vệ mũi?...

- Tương tự cô chỉ từng bộ phận tai cho trẻ quan sát, nhận biết ích lợi của chúng.

- Tai còn gọi giác quan gì?

- Giáo dục trẻ biết ích lợi, phải biết bảo vệ các giác quan, không chọc ngoáy, chơi bẩn… làm ảnh hưởng, hỏng các giác quan…

- Cô giáo: Cô mời trẻ cùng đứng dậy vận động bài “Ồ sao bé không lắc”.

- Gợi hỏi trẻ: Lớp mình vừa hát và vận động bài gì? Bài hát nói về gì?

+ Các bộ phận đó giúp gì cho chúng ta?

+ Nếu thiếu một trong các bộ phận đó thì chúng ta sẽ như thế nào?

+ Nội dung giáo dục: Giáo dục trẻ yêu quý bản thân, giữ vệ sinh cơ thể sạch sẽ

Trò chơi:

* Trò chơi 1:

- Chia trẻ thành 2 đội chơi thi nhau chạy lên lấy tranh ghép các bộ phận, các giác quan còn thiếu trên cơ thể bé. Đội nào ghép nhanh, ghép đúng đội đó sẽ thắng.

* Trò chơi 2: Cho trẻ vẽ, tô màu, xé dán bộ phận trên khuôn mặt.