* Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ:

 

Thơ: Tết đang vào nhà (MT26)

Hoa đào trước ngõ

Cười tươi sáng hồng

Hoa mai trong vườn

Lung linh cánh trắng

Sân nhà đầy nắng

Mẹ phơi áo hoa

Em dán tranh gà

Ông treo câu đối

Tết đang vào nhà

Sắp thêm một tuổi

Đất trời nở hoa

 

                                                 Tác giả: Nguyễn Hoàng Kiên

Thơ: Mưa Xuân

Tí ta, tí tách
Trời đổ cơn mưa
Hạt giống reo vui
“ Mưa đi, mưa đi”
Cho hạt nẩy mầm
Cây táo cũng bảo
“ Mưa đi, mưa đi”
Cho tôi kết hoa

Tác giả: Phong Thu