* Lĩnh vực phát triển TCKNXH

- DẠY TRẺ KĨ NĂNG CÀI CÚT ÁO. (Mục tiêu 36)

+ Cô giới thiệu cho trẻ biết về các kiểu áo.

+ Áo sơ mi có cút áo thì phải làm sao.

+ Cho trẻ cài thử.

+ Cô nhận xét và hướng dẫn lại cách cài cút áo: So 2 vạt áo cho bằng nhau, rồi cài từ cút áo đầu tiên ở phí trên trước, tương ứng một cút áo cài vô một khuy áo, lần lượt như vậy cho đến cút áo và khuy áo cuối cùng.

- Cô chia 3 đội thi nhau cài cút áo.( Trẻ biết tôn trọng, hợp tác và chấp nhận)

 Cô cho trẻ nhận xét và nói lại cách cài cút áo.