* Lĩnh vực phát triển nhận thức

- Ôn số lượng 1-2. So sánh chiều rộng.( (Mục tiêu 15)

- Ôn số lượng 3 -4 .Ôn nhận biết hình tam giác, hình vuông.

- TC về Trường mầm non

- Một số đồ dùng, đồ chơi trong trường lớp mẫu giáo.( (Mục tiêu 11)

- Trò chuyện về ngày tết trung thu.