* Lĩnh vực ngôn ngữ

- Thơ: Lời bé. (Mục tiêu 24)

 

Bài thơ: Lời bé

Mẹ đi trực vắng nhà

Như vắng hơn một nửa

Bếp thất thường đỏ lửa

Đường ra chợ thêm xa

Mẹ đi trực vắng nhà

Cơm chỉ thường một món

Mèo con cũng kêu chán

Tròn xoe mắt : ''meo meo"

Mẹ đi trực mang theo

Tiếng ồn ào la hét

Vắng một ngày mới biết

Tiếng ồn ào cũng vui

Mẹ đi trực vắng nhà

 Như thiếu hơn một nửa

Dáng mẹ về trước ngõ

Ba mừng vui hơn con

( Tác giả: Phạm Cúc Chi)

 

 

- LQCC: a-ă-â. ( Video cô Diễm) (Mục tiêu 31)