THƠ: CHIẾC CẦU MỚI( Mục tiêu 26)

Trên dòng sông trắng
Cầu mới dựng lên
Nhân dân đi bên
Tàu xe chạy giữa

Tu tu xe lửa
Xình xịch qua cầu
Khách ngồi trên tàu
Đoàn người đi bộ
Cùng cười hớn hở
Nhìn chiếc cầu dài
Tấm tắc khen tài
Công nhân xây dựng.

Sáng tác: Thái Hoàng Linh

THƠ: CÁI BÁT XINH XINH : ( Mục tiêu 26)

Mẹ cha công tác
Nhà máy Bát Tràng
Mang về cho bé
Cái bát xinh xinh
Có cành hoa cúc
Nở xoè rung rinh.

Từ bùn đất sét
Qua bàn tay cha
Qua bàn tay mẹ
Thành cái bát hoa.

Nâng niu bé giữ
Mỗi bữa hàng ngày
Công cha, công mẹ
Bé cầm trên tay

                                                             Tác giả: Thanh Hoà

THƠ: CHÚ BỘ ĐỘI HÀNH QUÂN TRONG MƯA ( mục tiêu 28)

Mưa rơi, mưa rơi

Lộp bộp, lộp bộp
Áo dù có ướt
Vẫn đi, vẫn đi.

 Đường ra mặt trận
Còn dài, còn dài
Cho dù mưa rơi
Chú vẫn đi tới.

Chú đi trong đêm
Long lanh sao đỏ
Như ngọn đèn nhỏ
      Soi đường hành quân.

Mưa rơi, mưa rơi
Lộp bộp, lộp bộp
Áo dù có ướt
Vẫn đi, vẫn đi

Chân dồn dập bước.

Tác giả: Vũ Thùy Linh

 

- LQCC: u,ư. ( mục tiêu 31)