* Lĩnh vực thể chất

- Đi khuỵ gối (MT 2)

+ Khởi động

Cho trẻ đi vòng tròn, mở nhạc không lời kết hợp các kiểu đi, đi thường, hai tay giơ cao đi bằng mũi chân, đi thường, hai tay chống hông đi bằng gót chân, đi thường, chạy nhanh , chạy chậm, trở về 3 hàng dọc, chuyển thành 3 hàng ngang, dãn hàng đều nhau để tập bài tập phát triển chung

+ Trọng động

Bài tập phát triển chung: tập theo bàì “Mầm non hạnh phúc yêu thương”.

   - Tay: 2 tay đưa ra trước, lên cao 4/4

   - Bụng: nghiêng người sang 2 bên 4/4

   - Chân: ngồi khuỵu gối 6/4

   - Bật: tách khép chân 4/4

Vận động cơ bản :

+ TH : Cô đứng ở vạch xuất phát, tư thế chuẩn bị, khi nghe hiệu lệnh, cô đi hơi khom người, đầu gối khuỵu xuống, hai tay vung tự nhiên để giữ thăng bằng trong khi đi và đi hết đường thẳng kẻ vạch (3m).

+ Trò chơi : Trời nắng trời mưa

Luật chơi: Khi có hiệu lệnh “trời mưa”, mỗi trẻ phải trốn vào một nơi trú mưa. Trẻ nào không tìm được nơi trú phải ra ngoài một lần chơi.

Cách chơi:

  • Cô giáo chuẩn bị vẽ những vòng tròn trên sân. Sao cho vòng này cách vòng kia từ 30 - 40cm để làm nơi trú mưa. Số vòng ít hơn số trẻ chơi từ 3 - 4 vòng.
  • Trẻ đóng vai học trò đi học, vừa đi vừa hát theo nhịp phách của cô giáo. Khi nghe hiệu lệnh của cô nói: “Trời mưa” thì tự mỗi trẻ phải tìm một nơi trú mưa nấp cho khỏi bị ướt (có nghĩa là chạy vào vòng tròn). Trẻ nào chạy chậm không tìm được nơi để nấp thì sẽ bị ướt và phải chạy ra ngoài một lần chơi.
  • Trò chơi tiếp tục, cô giáo ra lệnh “trời nắng” thì các trẻ đi ra xa vòng tròn. Hiệu lệnh “trời mưa” lại được hô lên thì trẻ phải tìm đường trú mưa.

+ Hồi tĩnh     

 Cô cho trẻ đi vòng tròn hít thở nhẹ nhàng

- Đi bước lùi liên tiếp (MT 2)

+ Khởi động

Cho trẻ đi vòng tròn, mở nhạc không lời kết hợp các kiểu đi, đi thường, hai tay giơ cao đi bằng mũi chân, đi thường, hai tay chống hông đi bằng gót chân, đi thường, chạy nhanh , chạy chậm, trở về 3 hàng dọc, chuyển thành 3 hàng ngang, dãn hàng đều nhau để tập bài tập phát triển chung

+ Trọng động

Bài tập phát triển chung: tập theo bàì “Trường chúng cháu là trường mầm non”.

   - Tay: 2 tay đưa ra trước, lên cao 4/4

   - Bụng: nghiêng người sang 2 bên 4/4

   - Chân: ngồi khuỵu gối 6/4

   - Bật: tách khép chân 4/4

Vận động cơ bản :

+ TH : Cô đứng trước vạch chuẩn thứ nhất, hai tay chống hông mắt nhìn thẳng, khi có hiệu lệnh “đi” cô bưc đi lùi về phía sau đến vạch đích rồi cô đi về cuối hàng.

+ Trò chơi : Ném bóng vào rỗ

Cách chơi:

Chia trẻ thành 2 đội có số lượng bằng nhau. Trẻ đầu hàng của 2 đội chạy lên cầm bóng ném mạnh vào rổ rồi nhặt bóng đem về đưa cho bạn đứng phía sau mình và về cuối hàng đứng và bạn cầm bóng tiếp tục lên ném. Cứ thế lần lượt từng trẻ lên ném cho đến khi đội của mình hết. Đội nào ném được nhiều bóng vào rổ sẽ chiến thắng.

+ Hồi tĩnh     

 Cô cho trẻ đi vòng tròn hít thở nhẹ nhàng

- Tung bắt bóng với người đối diện (MT 4)

+ Khởi động

Cho trẻ đi vòng tròn, mở nhạc không lời kết hợp các kiểu đi, đi thường, hai tay giơ cao đi bằng mũi chân, đi thường, hai tay chống hông đi bằng gót chân, đi thường, chạy nhanh , chạy chậm, trở về 3 hàng dọc, chuyển thành 3 hàng ngang, dãn hàng đều nhau để tập bài tập phát triển chung

+ Trọng động

Bài tập phát triển chung: tập theo bàì “Mẹ ơi tại sao”.

   - Tay: 2 tay đưa sang ngang, gập tay  6/4

   - Bụng: nghiêng người sang 2 bên 4/4

   - Chân: ngồi khuỵu gối 4/4

   - Bật: tách khép chân 4/4

Vận động cơ bản :

+ TH : đầu tiên cô cầm bóng bằng 2 tay các ngón tay xoè rộng ôm bóng sau đó dùng lực tung bóng mạnh về phía người đối diện, người đối diện chú ý mắt nhìn theo bóng lưng thẳng và dùng hai tay bắt bóng, sau đó lại tung cho người đối diện.

+ Trò chơi : “Chạy tiếp cờ”

* Cách chơi:

       Trẻ xếp thành hàng dọc. Hai cháu ở đầu hàng cầm cờ. Đặt ghế cách chỗ các cháu đứng 2m. khi cô hô: “hai, ba”, trẻ phải chạy nhanh về phía ghế, vòng qua ghế rồi chạy về chuyển cờ cho bạn thứ 2 và đứng vào cuối hàng. Khi nhận được cờ, cháu thứ 2 phải chạy ngay lên và phải vòng qua ghế, rồi về chỗ đưa cờ cho bạn thứ 3. Cứ như vậy, nhóm nào hết lượt trước là thắng cuộc. Ai không chạy vòng qua ghế hoặc chưa có cờ đã chạy thì phải quay trở lại chạy từ đầu.

+ Hồi tĩnh     

- Cô cho trẻ đi vòng tròn hít thở nhẹ nhàng