* Lĩnh vực thể chất

- Đi bước lùi liên tiếp khoảng 3m  (MT 2)

+ Khởi động

Cho trẻ đi vòng tròn, mở nhạc không lời kết hợp các kiểu đi, đi thường, hai tay giơ cao đi bằng mũi chân, đi thường, hai tay chống hông đi bằng gót chân, đi thường, chạy nhanh , chạy chậm, trở về 3 hàng dọc, chuyển thành 3 hàng ngang, dãn hàng đều nhau để tập bài tập phát triển chung

+ Trọng động

Bài tập phát triển chung: tập theo bàì “Mẹ ơi tại sao”.

   - Tay: 2 tay đưa ra trước, lên cao 4/4

   - Bụng: nghiêng người sang 2 bên 4/4

   - Chân: ngồi khuỵu gối 6/4

   - Bật: tách khép chân 4/4

Vận động cơ bản :

* TTCB: Cô đứng tự nhiên trước vạch xuất phát

* TH: Khi có hiệu lệnh  “đi” thì các con từng chân bước đi lùi lại phía sau, 2 tay chống hông để giữ thăng bằng,đi lùi hết con đường rồi về chỗ ngồi.

+ Trò chơi : Tung bóng

- Cách chơi:

         5 – 7 trẻ vào 1 nhóm, mỗi nhóm 1 quả bóng. Trẻ mỗi nhóm đứng thành vòng tròn. Một trẻ cầm quả bóng tung cho bạn. Bạn bắt xong lại tung cho bạn khác đối diện mình. Yêu cầu cháu phải chú ý bắt bóng để bóng không bị rơi, vừa tung bóng vừa đọc, mỗi nhịp tung cho bạn 1 câu: 

Quả bóng con con

Quả bóng tròn tròn

Em tung bạn đỡ

Tung cao cao nữa

Bạn bắt rất tài

Cô bảo cả hai

 

Chúng em đều giỏi.

Quả bóng con con

Quả bóng tròn tròn

Bạn tung bạn đỡ

Tung cao cao nữa

Em bắt rất tài

- Luật chơi:  Ném bắt bóng bằng 2 tay. Ai bị rơi 2 lần phải ra ngoài 1 lần chơi. 

+ Hồi tĩnh     

- Cô cho trẻ đi vòng tròn hít thở nhẹ nhàng