* Lĩnh vực thể chất

- Thể dục: Đi trên ghế thể dục (MT 2)

+ Khởi động

Cho trẻ đi vòng tròn, mở nhạc không lời kết hợp các kiểu đi, đi thường, hai tay giơ cao đi bằng mũi chân, đi thường, hai tay chống hông đi bằng gót chân, đi thường, chạy nhanh , chạy chậm, trở về 3 hàng dọc, chuyển thành 3 hàng ngang, dãn hàng đều nhau để tập bài tập phát triển chung

+ Trọng động

Bài tập phát triển chung: tập theo bài “Ồ sao bé không lắc”

   - Tay: 2 tay đưa ra trước, lên cao 4/4

   - Bụng: nghiêng người sang 2 bên 4/4

   - Chân: ngồi khuỵu gối 6/4

   - Bật: tách khép chân 4/4

Vận động cơ bản : TTCB: Cô đứng trước đầu ghế 2 tay chống hông hoặc dang ngang  bước 1 chân lên ghế , sau đó thu chân còn lại lên ghế, bước đi liên tục cho đến khi hết mặt ghế, khi đi mắt nhìn thẳng.

+ Trò chơi : Kéo co

- Cách chơi: Chia trẻ thành hai nhóm bằng nhau, tương đương sức nhau, xếp thành hai hàng dọc đối diện nhau. Mỗi nhóm chọn một cháu khoẻ nhất đứng đầu hàng ở vạch chuẩn, cầm vào sợi dây thừng và các bạn khác cũng cầm vào dây. Khi có hiệu lệnh của cô thì tất cả kéo mạnh dây về phía mình. Nếu người đứng đầu hàng nhóm nào dẫm chân vào vạch chuẩn trước là thua cuộc.

* Chú ý: có thể không dùng dây thừng mà cho hai trẻ đứng đầu cầm tay nhau kéo, các bạn tiếp theo ôm ngang lưng bạn.

- Luật chơi: Bên nào giẫm vào vạch chuẩn trước là thua cuộc

+ Hồi tĩnh     

- Cô cho trẻ đi vòng tròn hít thở nhẹ nhàng