* Lĩnh vực thể chất

- Chuyền bóng sang phải sang trái (MT 4)

+ Khởi động

Cho trẻ đi vòng tròn, mở nhạc không lời kết hợp các kiểu đi, đi thường, hai tay giơ cao đi bằng mũi chân, đi thường, hai tay chống hông đi bằng gót chân, đi thường, chạy nhanh , chạy chậm, trở về 3 hàng dọc, chuyển thành 3 hàng ngang, dãn hàng đều nhau để tập bài tập phát triển chung

+ Trọng động

Bài tập phát triển chung: tập theo bàì “Bé đón tết sang”.

   - Tay: 2 tay đưa ra trước, lên cao 6/4

   - Bụng: nghiêng người sang 2 bên 4/4

   - Chân: ngồi khuỵu gối 4/4

   - Bật: tách khép chân 4/4

Vận động cơ bản :

* TTCB: Các bạn xếp thành hàng dọc mỗi bạn cách nhau 1 cánh tay, chân đứng rộng bằng vai

* TH: Khi nghe hiệu lệnh thì bạn đứng đầu hàng chuyền bóng bằng 2 tay về bên phải (tay thẳng) cho bạn thứ 2, bạn thứ 2 bắt bóng bằng 2 tay bắt vào khỏang giữa của quả bóng (không chạm vào tay bạn) và lại chuyền tiếp cho bạn tiếp theo..cứ như vậy các bạn chuyền bóng đến bạn cuối hàng. Bạn cuối hàng bắt được bóng thì cầm bóng chạy lên đứng đầu hàng và lại chuyền bóng về bên trái cho bạn thứ 2 (tay thẳng) ,bạn thứ 2 cũng đón bắt bóng bằng 2 tay (không chạm vào tay bạn) và chuyền tiếp về bên trái cho bạn thứ 3,…cứ tiếp tục như thế đến bạn cuối cùng, bạn cuối cùng bắt bóng chạy lên đầu hàng giơ cao lên.

+ Trò chơi : Chạy

- Cách chơi: Chia trẻ làm 2 nhóm bằng nhau.

Trẻ xếp thành hàng dọc. Hai cháu ở đầu hàng cầm cờ. Đặt ghế cách chỗ các cháu đứng 2m. Khi cô hô: "Hai, ba", trẻ phải chạy nhanh về phía ghế, vòng qua ghế rồi chạy về chuyền cờ cho bạn thứ hai và đứng vào cuối hàng. Khi nhận được cờ, cháu thứ hai phải chạy ngay lên và phải vòng qua ghế, rồi về chỗ đưa cờ cho bạn thứ ba. Cứ như vậy, nhóm nào hết lượt trước là thắng cuộc. Ai không chạy vòng qua ghế hoặc chưa có cờ đã chạy thì phải quay trở lại chạy từ đầu.

- Luật chơi: Phải cầm được cờ và chạy vòng quanh ghế.

+ Hồi tĩnh     

- Cô cho trẻ đi vòng tròn hít thở nhẹ nhàng