* Lĩnh vực thể chất

- Chuyền bóng qua đầu, qua chân (MT 4)

+ Khởi động

Cho trẻ đi vòng tròn, mở nhạc không lời kết hợp các kiểu đi, đi thường, hai tay giơ cao đi bằng mũi chân, đi thường, hai tay chống hông đi bằng gót chân, đi thường, chạy nhanh , chạy chậm, trở về 3 hàng dọc, chuyển thành 3 hàng ngang, dãn hàng đều nhau để tập bài tập phát triển chung

+ Trọng động

Bài tập phát triển chung: tập theo bàì “Cho tôi đi làm mưa với”.

   - Tay: 2 tay đưa ra trước, lên cao 6/4

   - Bụng: nghiêng người sang 2 bên 4/4

   - Chân: ngồi khuỵu gối 4/4

   - Bật: tách khép chân 4/4

Vận động cơ bản :

+ TH : Các bạn đứng thành hành dọc, bạn đứng trước cách bạn đứng sau một cánh tay, chân bước rộng bằng vai. Bạn đầu hàng sẽ là người cầm bóng bằng 2 tay. Khi có hiệu lệnh “Chuyền” thì sẽ cầm bóng bằng 2 tay đưa lên qua đầu, hơi ngả tay về phía sau. Bạn phía sau đón bóng bằng hai tay rồi làm động tác tương tự để chuyền bóng cho bạn tiếp theo, cứ vậy chuyền lần lượt đến bạn cuối cùng của hàng. Sau khi chuyền bóng qua đầu chúng ta lại tiếp tục chuyền bóng qua chân. Bạn cuối hàng cầm bóng đứng lên đầu hàng, cúi xuống đưa bóng qua chân ra phía sau, bạn phía sau cúi đón bóng từ tay bạn và chuyền bóng cho bạn tiếp theo, cứ nhứ vậy chuyền cho đến cuối hàng..

+ Trò chơi : Trời nắng trời mưa

Luật chơi: Khi có hiệu lệnh “trời mưa”, mỗi trẻ phải trốn vào một nơi trú mưa. Trẻ nào không tìm được nơi trú phải ra ngoài một lần chơi.

Cách chơi:

  • Cô giáo chuẩn bị vẽ những vòng tròn trên sân. Sao cho vòng này cách vòng kia từ 30 - 40cm để làm nơi trú mưa. Số vòng ít hơn số trẻ chơi từ 3 - 4 vòng.
  • Trẻ đóng vai học trò đi học, vừa đi vừa hát theo nhịp phách của cô giáo. Khi nghe hiệu lệnh của cô nói: “Trời mưa” thì tự mỗi trẻ phải tìm một nơi trú mưa nấp cho khỏi bị ướt (có nghĩa là chạy vào vòng tròn). Trẻ nào chạy chậm không tìm được nơi để nấp thì sẽ bị ướt và phải chạy ra ngoài một lần chơi.
  • Trò chơi tiếp tục, cô giáo ra lệnh “trời nắng” thì các trẻ đi ra xa vòng tròn. Hiệu lệnh “trời mưa” lại được hô lên thì trẻ phải tìm đường trú mưa.

+ Hồi tĩnh     

 Cô cho trẻ đi vòng tròn hít thở nhẹ nhàng

- Bật tách, khép chân qua 5 ô (MT 5)

+ Khởi động

Cho trẻ đi vòng tròn, mở nhạc không lời kết hợp các kiểu đi, đi thường, hai tay giơ cao đi bằng mũi chân, đi thường, hai tay chống hông đi bằng gót chân, đi thường, chạy nhanh , chạy chậm, trở về 3 hàng dọc, chuyển thành 3 hàng ngang, dãn hàng đều nhau để tập bài tập phát triển chung

+ Trọng động

Bài tập phát triển chung: tập theo bàì “Nối vòng tay lớn”.

   - Tay: 2 tay đưa sang ngang, gập tay  4/4

   - Bụng: nghiêng người sang 2 bên 4/4

   - Chân: ngồi khuỵu gối 5/4

   - Bật: tách khép chân 4/4

Vận động cơ bản :

+ TH : Cô đứng sát vạch chuẩn 2 tay chống hông khi có hiệu lệnh bật cô nhún chân lấy đà bật chụm chân vào vòng thứ nhất tách chân ở vòng thứ 2 cô bật khéo léo sao cho chân không chạm vào vạch ô, cô tiếp tục bật cho đến hết rồi đi về cuối hàng .

+ Trò chơi : Chuyền bóng

 Luật chơi: Trẻ nào làm rơi bóng thì phải ra ngoài một lần chơi.

* Cách chơi:

  • Cô giáo chuẩn bị từ 2 đến 3 quả bóng rồi cho trẻ đứng thành vòng tròn. (Nếu lớp đông thì cô có thể chia thành nhiều vòng tròn).
  • Cứ 10 trẻ thì có một trẻ cầm bóng. Khi cô giáo hô “bắt đầu” thì trẻ nào cầm bóng đầu tiên sẽ chuyền bóng cho bạn bên cạnh, cứ thế lần lượt theo chiều kim đồng hồ. Vừa chuyền vừa hát theo nhịp:

''Không có cánh

Mà bóng biết bay

Không có chân

Mà bóng biết chạy

Nhanh nhanhbạn ơi

Nhanh nhanh bạn ơi

Xem ai tài, ai khéo

Cùng thi đua nào.''

+ Hồi tĩnh     

- Cô cho trẻ đi vòng tròn hít thở nhẹ nhàng