* Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ

- Nhớ ơn Bác (MT 39)

Ai yêu nhi đồng bằng Bác Hồ Chí Minh
Ai yêu Bác Hồ Chí Minh bằng chúng em nhi đồng
A có Bác Hồ đời em được ấm no
Chúng em múa ca càng nhớ công ơn Bác Hồ
Hứa với Bác Hồ rằng cháu sẽ chăm ngoan
Cháu xin kính dâng ngàn đoá hoa lên Bác Hồ

- Em mơ gặp Bác Hồ (MT 39)

Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ

 Râu bác dài tóc Bác bạc phơ

 Em âu yếm hôn đôi má bác

Vui bên bác là em múa hát

 Bác mỉm cười bác khen em ngoan

Bác gật đầu bác khen em ngoan

Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ

Em thức rồi mơ vẫn còn mơ

Em mơ ước hôn đôi má Bác

 Vui bên Bác em múa hát

 Hát bài Hồ chí minh muôn năm
Múa bài Hồ chí minh muôn năm