* Lĩnh vực phát triển nhận thức

- Trò chuyện về gia đình bé (MT 25)

* Cô cho trẻ quan sát tranh gia đình ít con

- Gia đình nhà bạn An có những ai ?

- Nhà bạn có mấy người ?

- Mọi người đang làm gì?

- Gia đình nhà bạn An thuộc gia đình gì ?

- Ở lớp mình có ai cũng là gia đình ít con nào ?

- Gọi 3 – 4 trẻ kể về gia đình mình

- Nhà con ở đâu ?

- Trong gia đình con có những ai ?

- Con có mấy anh chị em ?

- Các anh, chị đang học lớp mấy ?

- Mọi người trong gia đình con đối với nhau như thế nào ?

- Hàng ngày ở nhà ngoài học bài con thường làm gì để giúp đỡ bố mẹ ?

* Cho trẻ quan sát gia đình đông con

- Cô có bức tranh về gia đình bạn Nam đấy

- Nhà bạn Nam có những ai ?

- Trong bức tranh nhà bạn Nam mọi người đang làm gì ?

- Nhà bạn Nam có mấy người con ?

- Nhà bạn Nam thuộc gia đình gì ?

- Ở lớp mình có những bạn nào thuộc gia đình đông con ?

- Cô gọi 1 vài bạn nói về gia đình mình

* Cho trẻ quan sát tranh gia đình nhiều thế hệ

- Cho trẻ đọc bài thơ : Cháu yêu bà

- Trong bài thơ nói về ai ?

- Nhà bạn Lan cũng được sống cùng với ông bà đấy

- Ai có nhận xét gì về nhà bạn Lan nào ?

- Mọi người trong bức tranh đang làm gì ?

- Nhà bạn Lan thuộc gia đình gì ?

- Ở lớp ta có những bạn nào cũng được ở với ông bà nào ?

- Cho trẻ nói về gia đình mình

=> Giáo dục trẻ: Phải biết yêu quý và vâng lời ông, bà, bố, mẹ