• cong_truong_4
ĐC: Phường 3
  • cong_truong_4
Tin tức nổi bật
Quy định mới về các trường hợp tinh giản biên chế

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 143/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP.

Thăm dò ý kiến
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Năm 2021 : 738