• cong_truong_4
ĐC: Phường 3
  • cong_truong_4
Tin tức nổi bật
Quy định mới về tiêu chuẩn chức danh trưởng, phó phòng giáo dục và đào tạo

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 10/2019/TT-BGDĐT quy định tiêu chuẩn đối với chức danh trưởng, phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo (sau đây gọi chung là trưởng phòng, phó trưởng phòng) thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương.

Thăm dò ý kiến
Thống kê truy cập
Hôm nay : 0
Năm 2019 : 2.389